Thursday, April 5, 2007

Key Performance Indicator On-line

Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengamanahkan kepada pihak BTP bagi mengendalikan data KPI Online. Semua sekolah di negeri Selangor diminta memasukkan data di dalam borang soalselidik secara online melalui alamat URL berikut :
http: // 202.188.6.75/kpi

Tujuan KPI ini adalah untuk memberi klasifikasi prestasi pencapaian berdasarkan maklumbalas warga setiap sekolah berkenaan. Responden terdiri daripada Pentadbir, Guru Perpustakaan & Media, Guru ICT, Guru Biasa dan murid. Pegawai Pusat Kegiatan Guru di daerah masing-masing akan memantau proses kemasukan data.
Di sekolah, sila gunakan katapengguna dan katalaluan berikut :

1) PENTADBIR

User : PENTADBIR
Password : PENTADBIR123
1 orang pentadbir bagi setiap sekolah (Pengetua, Guru Besar atau GP Kanan)

2) GURU PERPUSTAKAAN & MEDIA

User : GPM
Password : GPM123
1 orang GPM bagi setiap sekolah

3) GURU

User : GURU
Password : GURU123
20 orang guru biasa bagi setiap sekolah (Bagi sekolah kecil, semua guru terlibat)

4) MURID

User : MURID Password : MURID123
Sekolah Rendah : 5 orang murid @ bagi setiap Tahun (Tahun 1-6) = 30 orang Sekolah Menengah : 5 orang murid @ bagi setiap Tingkatan (Tk. 1-5) = 25 orang

5) GURU ICT

User : ITC
Password : ITC123
1 orang Guru ICT bagi setiap sekolah


CARA MEMBUKA BORANG KPI ON-LINE

1. Taipkan URL yang diberi -
http: // 202.188.6.75/kpi
2. Tekan ENTER
3. Klik pada perkataan MASUK
4. Taipkan username mengikut kategori
5. Taipkan password yang berkaitan
6. Tekan LOGIN
7. Bila dah dapat buka borang, apa lagi, isilah borang tu.
8. Bila dah selesai, jangan lupa klik button “HANTAR”.

No comments: