Sunday, March 25, 2007

Projek Oracle Think.com

1. PENGENALAN

Projek ini merupakan Program Rintis Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Projek ini telah pun dilaksanakan di 88 buah sekolah Bestari Perdana bermula pada bulan Ogos 2006. Bermula bulan Februari 2007, ia diperluaskan ke 734 buah sekolah lagi di seluruh Malaysia. Pelancaran akan dilakukan pada bulan April 2007.

Oracle Education Foundation (OEF) merupakan sebuah badan bebas politik dan tidak mengaut keuntungan. Melalui badan ini, pelajar digalakkan mengikuti pembelajaran secara kolaboratif melalui dua teknologi pendidikan iaitu Think.com dan ThinkQuest.

Think.com membuka ruang kepada murid dan guru mencetuskan idea kreatif dan inovatif melalui projek yang dijana dan diaplikasikan untuk digunapakai. Mereka boleh bertukar-tukar idea dengan peserta dari 734 sekolah di negara ini serta 48 negara lain yang turut sama menyertai Projek Oracle Think.Com ini. Sehingga kini, terdapat sebanyak 5,500 laman web pendidikan berada di dalam Resource Library Think.com. Laman web ini pula meliputi lapan jenis bahasa di dunia berdasarkan kepada Negara yang menyertai projek Think.com.

ThinkQuest pula membolehkan sekolah mencungkil bakat dan kreativiti murid untuk membina laman web pendidikan seterusnya menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh OEF.

2. RASIONAL

2.1 Kemajuan drastik bidang pendidikan terutamanya teknologi maklumat memerlukan sokongan padu perisian pendidikan samada secara tradisional mahupun moden.

2.2 Penggunaan laman web interaktif merupakan salah satu kemudahan bagi para guru dan pelajar di dalam meluaskan skop penggunaan bahan bantu mengajar.

2.3 Pembekalan Pusat Akses Sekolah dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

3. OBJEKTIF

3.1 Memberi ruang kepada guru dan pelajar bertukar-tukar idea dan pendapat di arena tempatan dan global.

3.2 Membina laman web interaktif pendidikan menerusi Think.com.

3.3 Membina rangkaian pendidikan global yang dapat memanfaatkan guru, diri pelajar dan sekolah.


4. JADUAL PELAKSANAAN PROJEK

11-14.02.2007 - Kursus Oracle Think.com untuk PTP PKG

21-22.03.2007 - Kursus Oracle Think.com untuk sekolah angkat

23-26.03.2007 - Pendaftaran Guru dan Murid di sekolah angkat

27.03-05.04.2007 - Pembinaan Laman Web di sekolah

06-13.04.2007 - Merancang dan laksana satu Projek ("online" dalaman)

14-27.04.2007 - Merancang dan laksana satu Projek ("online" global)

30.04.2007 - Guru dan murid boleh menggunakan Think.com

01.05.2007 - Menghantar Laporan Pelaksanaan ke BTP


5. STRATEGI PELAKSANAAN PROJEK

5.1 PKG memilih 2 buah sekolah anak angkat.

5.2 PTP PKG diberi kursus mengikut zon di PSPN Negeri Sembilan.

5.3 Sekolah angkat memilih 2 – 10 orang guru untuk memantau murid.

5.4 Sekolah memilih 20 orang murid bagi menjayakan projek.

5.5 Guru Administrator dan Pembantu Administrator diberi kursus.

5.6 Projek dijalankan di sekolah di bawah pemantauan PTP PKG berkenaan.

6. SENARAI SEKOLAH ANAK ANGKAT

Bil

PKG

Nama Sekolah

Nama Administrator

1

Kg. Soeharto

SK Kg. Soeharto

Pn. Yuhaila bt. Mat Yusop

2

SMK Kg. Soeharto

En. Kumaresen a/l Kawagasabai

3

Kalumpang

SK Kalumpang

En. Mohamad Zahril bin Jaapar

4

SMK Kalumpang

En. Saifuddin bin Abd. Aziz

5

Kuala Kubu Bharu

SK Kuala Kubu Bharu 1

En. Mohd. Wari bin Lobe

6

SMK Ampang Pecah

Pn. Saemah bt. Md. Sahir

7

Sungai Choh

SK Sungai Choh

Pn. Normawati bt. Abd. Rahman

8

SMK Sungai Choh

Pn. Dalimasari bt. Ali Ahmad

Berdasarkan kepada perancangan yang telah dibuat, pada 21 & 22 Mac 2007, PKG di daerah Hulu Selangor telah pun melaksanakan Kursus Pengurusan dan Pengendalian Projek ini kepada 2 orang guru Administrator bertempat di PKG Kalumpang.

Penceramah dan fasilitator yang terlibat ialah :

1. En. Abd. Wahi bin Wahid

2. En. Mohamad Yusof bin Abdul Aziz

3. Pn. Semariati bt. Kiman

Semoga projek ini akan dapat berjalan dengan lancar dan memberi impak kepada pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Pusat Akses Sekolah

Pusat Akses Sekolah mengamalkan konsep ala "cyber cafe" tetapi lebih menjurus kepada pembelajaran. Ia merupakan satu ruang pembelajaran yang disediakan bagi membolehkan murid membuat pembelajaran kendiri (self learning), Murid boleh mencari dan memilih sumber pembelajaran secara sendiri mengikut kadar kendiri, terarah kendiri dan akses kendiri,


Ia merupakan satu bentuk sokongan kepada proses pengajaran dan pembelajaran, serta membolehkan warga sekolah khasnya murid mendapatkan maklumat dan berkomunikasi melalui penggunaan teknologi maklumat. Proses pembelajaran di Pusat Akses Sekolah boleh berlaku pada bila-bila masa. Murid boleh menggunakan kemudahan yang disediakan ini pada waktu terluang mereka dan guru bertindak sebagai pemudah cara dengan membuat pemantauan dari semasa ke semasa.

Pusat Akses Sekolah memenuhi gaya pembelajaran murid yang pelbagai dan mempertingkatkan mutu pendidikan ke arah pembentukan masyarakat celik maklumat dan berdaya maju menerusi pendidikan sepanjang hayat.