Friday, July 13, 2007

Program Pemantapan Pengurusan PSS dan Rakan Pembaca

Program bagi daerah Hulu Selangor akan dilaksanakan pada 19 Julai 2007 di Dewan SAMT Kuala Kubu Bharu. Ia merupakan anjuran bersama BTPN Selangor dan PPD Hulu Selangor. Pihak PKG akan bertindak sebagai pelaksana program ini. Seramai 64 orang Pengetua/Guru Besar serta 64 orang GPM akan terlibat dengan program ini.

Objektif utama program sehari ini ialah :
a. Meningkatkan tahap pengurusan Pusat Sumber Sekolah
b. Meningkatkan tahap penggunaan PSS di kalangan guru dan pelajar
c. Meningkatkan kadar pembacaan di kalangan pelajar sekolah
d. Meningkatkan kadar murid yang mencapai tahap Rakan Pembaca

Di samping itu, sebanyak 7 pameran juga dijangka akan diadakan. Pameran yang terlibat ialah mesin pencetak digital, automasi PSS, buku bacaan dan bahan P&P.

1 comment:

- @ - said...

Hi, I was browsing the Web and came accross your site. I am pretty new to blogging and everything but it seems pretty fun. Great blog. Well, keep on blogging! I just to promote my old town with tradition life.. see you on my city, Jogja

Rgds // Jogja, Never Ending Asia