Monday, May 7, 2007

Kursus Penghasilan Dokumentasi

Bertemu lagi kita ye...
Kali ini, PKG Kalumpang akan mengadakan pula satu kursus di mana pada akhirnya para peserta akan dapat menghasilkan bahan dokumentasi untuk apa sahaja aktiviti yang dijalankan di sekolah. Kursus ini leih menekankan kepada penghasilan dokumentasi dalam bentuk bercetak.
Peserta kursus terdiri daripada barisan Guru Perpustakaan dan Media sekolah ahli. Penceramah pula diundang khas dari sebuah institusi pendidikan yang terkemuka. Menerusi pengalaman menjadi AJK bahagian dokumentasi sejak dahulu lagi, penceramah kursus ini akan cuba untuk meluahkan ilmunya kepada guru-guru lain.
Selain daripada menghasilkan dokumentasi untuk sekolah (PSS khususnya), peserta juga diharap akan berupaya untuk menjadi AJK Dokumentasi di dalam apa juga aktiviti samada di peringkat daerah, negeri mahu pun kebangsaan.
Sekian, selamat berjaya.

No comments: